TWÓJ DOM

 

Kiedy jako kupujący podpisujesz umowę sprzedaży, stajesz się właścicielem rzeczy. I to rzeczy szczególnej, jaką jest grunt, zabudowany lub nie, mieszkanie albo lokal.

W konsekwencji wchodzisz w nowy obszar prawa i wynikających z niego warunków – możliwości i ograniczeń.

Własność to zarówno uprawnienia jak i obowiązki. Ze swojej wolności właścicielskiej możesz korzystać w bardzo szerokim zakresie. Możesz czerpać korzyści, pobierać pożytki i swobodnie swoim prawem rozporządzać. Jednak Twoja wolność nie jest całkowicie pozbawiona ograniczeń. Musisz się stosować zarówno do konkretnych przepisów zawartych w ustawach jak i ogólnych reguł, wynikających z zasad współżycia społecznego, czyli standardów etycznych i moralnych, które, choć nie zostały systematycznie zapisane, to jednak obowiązują i muszą być przestrzegane. Dlaczego? Dlatego, że gdybyś wykonywał swój zakres uprawnień w sposób absolutny, nie byłoby już „przestrzeni” dla pozostałych właścicieli. Jednocześnie respektując innych oczekujesz, że będą szanować Ciebie i Twoje prawa stosując  te same reguły.

Prawo własności  w ogóle, a własności nieruchomości w szczególności, zmienia nasze życie, bo jako właściciele stajemy się odpowiedzialni i zobowiązani. Będziemy się opiekować naszą nieruchomością i o nią dbać. Będziemy utrzymywać ją w dobrym stanie, naprawiać i porządkować, urządzać i zagospodarowywać. Będziemy też jej strzec i pilnować. Bronić przed intruzami. Zarówno tymi przypadkowymi jak i zdeterminowanymi, chcącymi siłowo przekroczyć obcy próg, bez zaproszenia i naszej zgody. Jeżeli ktoś naruszy mir domowy, czyli prawo do niezakłóconego korzystania z własności, poniesie takiego czynu konsekwencje. Bowiem kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu lub wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega  karze. Masz prawo się bronić, bo to jest Twoja własność i Twoje terytorium, masz prawo żądać jego opuszczenia i naprawienia szkód, jeśli powstały przez naruszenia wytyczonych i uznanych granic. Masz prawo żądać zadośćuczynienia, bo Twoje uprawnienia są chronione nie tylko przez Konstytucję. Bo Twoja własność – to wolność i godność i nikt nie ma prawa jej naruszać.

Ale Twoja nieruchomość nie jest jedyna, nie jest samotną wyspą. Wokół siebie masz innych, tak samo wyposażonych w prawa i obowiązki właścicieli. Im też należy się szacunek. Ich prawa nie są ani mniejsze, ani większe, choć mogą korzystać z nich sposób odmienny od Twojego. W sytuacjach wyjątkowych powinieneś ograniczyć swoje władztwo, celem odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom Twojego sąsiada, a nawet poświęcić swoje własne. Musisz przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Twoje potrzeby są ważne, ale nie mogą przeszkadzać żyć innym.

A nade wszystko musisz stać na straży suwerenności swojej nieruchomości i strzec jej przed ingerencją z zewnątrz, dbać o jej bezpieczeństwo i integralność. Troszczyć się o nią dziś i patrzeć w przyszłość, bo ziemia i kamień zapewne będą trwać dłużej niż Twoje życie. Nie daj jej zniszczyć, zawłaszczyć, zmarnować.

Bo to jest TWÓJ DOM.

 

Grzegorz Dobrowolski