Według Statutu SPPON (§ 18 a):
1. Członkiem seniorem może być osoba fizyczna, będąca poprzednio członkiem zwyczajnym, która była członkiem SPPON przez okres nie krótszy niż 8 lat i zaprzestała działalności zawodowej związanej z obrotem nieruchomościami.
2. Statut członka seniora nadaje zarząd SPPON w drodze uchwały z własnej inicjatywy, na wniosek zainteresowanego, na wniosek członka Stowarzyszenia.
3. Członek senior posiada prawa członka zwyczajnego poza wymienionymi w § 10 lit a.
4. Członek senior zwolniony jest z obowiązków określonych w § 11 pkt 3
CZŁONKOWIE SENIORZY SPPON:
Ewa Bochenek
Andrzej Czaja
Barbara Gielner
Henryk Jankowski
Zygmunt Kajtoch
Barbara Kucharek
Janina Łączkowska
Elżbieta Mielcarzewicz
Bogusława Oleś
Iwona Półtorak
Krystyna Prokaziuk
Jadwiga Reppel
Mirosława Swędrzyńska