Historia SPPON/Cele SPPON

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami istnieje od 1993 roku i jest najstarszą organizacją zawodową pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości w Polsce. SPPON jest jednym z 24 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Cele SPPON
 
Do głównych celów Stowarzyszenia należy wzmacnianie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz pozostałych grup zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, wzmacnianie współpracy między członkami Stowarzyszenia, integracja środowiska pośredników, a także stałe podnoszenie ich kwalifikacji.
 
 
Historia
 
Uroczysta inauguracja działalności SPPON-u nastąpiła 9 października 1993 r. w Sali Białej Ratusza w Gdańsku, w obecności przedstawicie­li Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości z USA, prasy, radia oraz pośredników i rzeczoznawców majątkowych z całej Polski.
 
Członkami założycielami SPPON były pięćdziesiąt dwie osoby reprezentujące trzydzieści dziewięć biur pośrednictwa z regionu Trójmiasta i Wejherowa.
 
Realizując swoje założenia, członkowie Stowarzyszenia opracowali Statut i przyjęli Kodeks Etyki, powołano Sąd Koleżeński i Rzecznika Dyscyplinarnego. Statut SPPON-u stał się podstawą dla nowo-powstających stowarzyszeń, a Kodeks Etyki stał się osnową regulacji krajowej dla potrzeb Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 
Byliśmy inicjatorami i organizatorami pierwszego spotkania powołującego do życia ogólnokrajową organizację zrzeszającą pośredników i innych specjalistów rynku nieruchomości, dziś Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN).
 
W latach 1993-96 nasz ówczesny Prezes Szymon Sędek był także Prezydentem PFRN i wraz z kolegami i koleżankami z innych Stowarzyszeń pracował od samego początku nad Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami i licencjami.
 
Od wielu lat współpracujemy ze znanymi fachowcami i współtwórcami rynku nieruchomości. Stale organizujemy konferencje, seminaria i wykłady.
 
Obecnie Stowarzyszenie liczy ok. 150 członków, będących właścicielami lub pracownikami najdłużej działających i najbardziej renomowanych Agencji Nieruchomości, działających na terenie całego województwa pomorskiego i nie tylko.
Planując transakcję na rynku nieruchomości na pewno warto sprawdzić czy pośrednik nieruchomości, któremu powierzamy nasze interesy, jest członkiem SPPON. Mamy wówczas gwarancję jakości, uczciwej polityki i profesjonalnego doradztwa, które prognozuje dla Klienta efektywną i owocną współpracę bazującą na doświadczeniu w branży i znajomości rynku.
 
Od marca 2014 roku decyzją Walnego Zebrania Członków SPPON, do Stowarzyszenia mogą przystępować wszystkie osoby zajmujące się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, nie tylko pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Członkiem SPPON może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, trudniąca się zawodowo działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem, oraz spełniająca warunki nałożone przez Statut SPPON.

 
Obecny skład Zarządu SPPON:
  • Agnieszka Paszulewicz – Prezes Zarządu
  • Łukasz Hetmański – Wiceprezes Zarządu
  • Aleksandra Łukomska-Smulska – Członek Zarządu
  • Paulina Kałduńska – Członek Zarządu
  • Paweł Łagownik – Skarbnik, Członek Zarządu

Statut SPPON

Kodeks etyki pośredników i zarządców nieruchomości