KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

NIEZBĘDNA WIEDZA O WYKONYWANIA ZAWODU
potwierdzona certyfikatem – licencją zawodową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze zarządcy  nieruchomości. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 4 zjazdów w trybie stacjonarnym lub zdalnym (do wyboru) w piątki popołudniami, soboty i niedziele, egzaminy organizowane wyłącznie w trybie stacjonarnym ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać rynkiem nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 1. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości.
 2. Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
 • pozyskiwanie klientów na rynku,
 • zawieranie umów z klientami,
 • czynności prawne i administracyjne,
 • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi,
 • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi,
 • zarządzanie firmą.

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Zarządcy Nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji “Zarządcy Nieruchomości PFRN” – po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 4 października 2024 r.

Miejsce odbywania się zajęć: do wyboru wersja stacjonarna: Gdynia, ul. Świętojańska 122/9 lub on-line*.

Obecność na zajęciach: obowiązkowa obecność na minimum 6 zajęciach (z 10).
W przypadku braku wymaganej obecności: uzyskanie licencji tylko po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego oraz dodatkowego egzaminu ustnego, koszt dodatkowego egzaminu ustnego – 500,00 zł brutto.

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin pisemny kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):
2.300,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).

Możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 1.150,00 zł brutto – potwierdzenie wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem, II rata w wysokości 1.150,00 zł brutto płatna najpóźniej do 30.09.2024 r. Konto: mBank 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o:

 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie potwierdzenia wpłaty I raty lub całości ceny za kurs w podanym wyżej terminie.
 1. Harmonogram Zajęć – pobierz!

 2. Formularz Zgłoszeniowy – pobierz!

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

*Wybierając formę uczestnictwa on-line akceptujesz mniejszą możliwość interakcji i aktywności w trakcie zajęć oraz brak możliwości przeprowadzenia części ćwiczeń i warsztatów, które są prowadzone na sali.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl