Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zaprasza do udziału w kursach

„Pośrednik w obrocie nieruchomościami”
i
„Zarządca nieruchomości”

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji i dlaczego jest ona najlepsza?

Oto kilka najważniejszych argumentów:

  • są to jedyne kursy, których program edukacyjny w całości wyczerpuje minimum programowe opracowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN), na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego, zatwierdzonego przez CEPI (Europejska Rada Nieruchomości),
  • tylko ukończenie takiego kursu daje możliwość uzyskania licencji pośrednika bądź zarządcy PFRN i wpisania się do publicznego rejestru osób posiadających takie uprawnienia,
  • Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN jest elementem systemu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji osób świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, a dla klientów praktycznym sposobem weryfikacji specjalistów działających na rynku nieruchomości,
  • konsekwentnie promowany i wysoko pozycjonowany Rejestr PFRN stanowi skuteczne i rozpoznawalne narzędzie marketingowe i wizerunkowe, przyciąga nowych zleceniodawców i oferty, ma pozytywny wpływ na decyzje pracodawców,
  • co ważne: uczestnictwo w tym systemie nie jest związane z członkostwem w Polskiej Federacji, ale możliwość rejestracji wiedzie wyłącznie poprzez kursy zawodowe organizowane przez SPPON,
  • SPPON nieprzerwanie, od przeszło dwudziestu lat kształci, szkoli i edukuje pośredników i zarządców.

Kursy zawodowe organizowane przez SPPON to:

  • 60 godzin lekcyjnych zajęć. Jest to niezbędne minimum pozwalające w podstawowym zakresie poznać tematykę pośrednictwa czy zarządzania,
  • wykładowcy łączący konieczną wiedzę teoretyczną, na przykład z zakresu prawa czy marketingu, z praktycznymi zagadnieniami występującymi w codziennej pracy pośrednika i zarządcy,
  • bezpośrednia i interaktywna relacja pomiędzy wykładowcami i słuchaczami,
  • materiały dydaktyczne, sprawna organizacja, dbałość o szczegóły, elastyczne podejście do potrzeb uczestników.

Nie jest możliwe przekazanie takich zagadnień, takiej treści i w takiej formie w krótszym wymiarze godzin. Dlatego też można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jedynie kursy organizowane przez SPPON dają solidne podstawy do skutecznego i etycznego działania na rynku nieruchomości.