Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zaprasza na szkolenie:

NAJEM LOKALI
(szkolenie stacjonarne)

Termin: 17 października 2024 r. (czwartek), godz. 10.00-17.00

Miejsce: szkolenie tylko stacjonarnie – Golden Tulip Gdańsk Residence, ul. Piastowska 160

Najem, to jedna z tych umów o korzystanie z nieruchomości, która z pozoru łatwa, w praktyce zawiera szereg pułapek. Na rynku nieruchomości, również wśród osób zajmujących się profesjonalnie ich obrotem, panuje szereg mitów i teorii, które nie wytrzymują konfrontacji ze stanem prawnym. Bardzo niska świadomość regulacji rządzących najmem panuje wśród właścicieli nieruchomości. Wielu z nich nadal niema świadomości istnienia ustawy o ochronie praw lokatorów i ryzyk z nią związanych. Jednocześnie, z uwagi na aktualną sytuacje na rynku nieruchomości, najem nabierana znaczeniu. Od lat analitycy prognozują, że w przyszłości zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych będzie oparte o najem, a nie własność. Wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej tego modelu. W związku z tym, zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę na temat najmu będzie rosnąć.

Proponowane szkolenie poświęcone będzie omówieniu poszczególnych problemów związanych z instytucją najmu i obaleniu panujących mitów. Przebrniemy przez kolejne zagadnienia związane z oddawaniem nieruchomości w najem, skonfrontujemy funkcjonujące na rynku postanowienia umów ze stanem prawnym. Omówimy czy są skuteczne i jakie zagrożenie płynie ze stosowania postanowień niezgodnych z przepisami prawa. Wskażemy sposoby, jak w trudnej materii dotyczącej najmu odnaleźć sposoby na polepszenie sytuacji wynajmującego względem najemcy.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia wstępne

 • Gdzie szukać przepisów dotyczących najmu?
 • Czy najem to tylko Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów?
 • Odrobina historii – dlaczego mamy takie, a nie inne prawo lokatorskie?
 • Ile rodzajów umów najmu znasz?
 • Najem, a inne umowy o korzystanie z rzeczy.
 • Ale klient to podpisał… zasada swobody umów w najmie.

2. Zawarcie umowy najmu

 • Czy pośrednikowi wolno jest przygotować umowę najmu dla klienta?
 • Ile sposobów zawierania umów najmu znasz?
 • Milczące przedłużenie umowy.
 • Czy osoba nie będąca właścicielem może zawrzeć umowę najmu?
 • Kto może być stroną umowy najmu?
 • Pułapki w inwestowaniu w nieruchomości.
 • Najem, a małżeństwo i rodzina.
 • Najem z cudzoziemcami.
 • Najem ze spółką.
 • Forma umowy najmu – czy zawsze na piśmie?
 • Weryfikacja najemcy – jak to robić, o co zapytać, co jest znakiem ostrzegawczym?
 • Wydanie lokalu – dlaczego protokół jest tak ważny?

3. Obowiązki stron umowy najmu

 • Kto naprawia kran, wymienia zacięty zamek, itp.?
 • Rozliczanie mediów
 • Wady lokalu i ich konsekwencje

4. Czas trwania umowy najmu

 • Umowy na czas oznaczony
 • Umowy na czas nieoznaczony

5. Podwyższanie czynszu

 • Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego
 • Podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego
 • Podwyższanie czynszu w umowach najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
 • Podwyższanie czynszu o wskaźnik inflacji

6. Wypowiedzenie umowy najmu

 • Uwagi ogólne
 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Rękojmia
 • Treść oświadczeń w procedurze wypowiadania umowy najmu
 • Okresy wypowiedzenia i sposoby ich skracania
 • Wypowiadanie umów na czas nieoznaczony
 • Wypowiadanie umów na czas oznaczony
 • Ekstraordynaryjne przypadki rozwiązania umowy najmu
 • Dlaczego „stan niepogorszony ponad normalne zużycie” to błąd w umowie?
 • Obowiązki stron po zakończeniu stosunku najmu

7. Zmiany podmiotowe

 • Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu przez następcę prawnego?
 • Uprawnienia najemcy na wypadek wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu
 • “Dziedziczenie najmu”

8. Kaucja

 • Kaucja jako warunek zawarcia umowy najmu
 • Kaucja jako instrument weryfikacji najemcy
 • Czym tak naprawdę jest kaucja?
 • Jak wysoką kaucję pobrać?
 • Zasady zwrotu kaucji
 • Zwrot kaucji w przypadku zbycia lokalu przez wynajmującego
 • Kaucja w najmie okazjonalnym i instytucjonalnym.

9. Rozwiązywanie problemów z lokatorami

 • Czy mogę odciąć media w lokalu i kiedy będzie to legalne?
 • Czy mogę wymienić zamki?
 • Kiedy mogę legalnie wejść do lokalu?

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Piotr Dobrowolski

Od 15 lat prowadzi swoją kancelarię, w której zajmuje się wyłącznie prawem nieruchomości. W prawniczej nowomowie nazywa się to „kancelaria butikowa”, co oznacza, że nie „świadczy pomocy prawnej dla szerokiego spektrum klientów z różnych dziedzin prawa”, a skupia się na tym, na czym się zna – na nieruchomościach.
Teksty z Jego udziałem znaleźć można w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Miał okazję wypowiadać się na antenach zarówno lokalnych i ogólnopolskich stacji telewizyjnych: TVN, TVN24, TVP. Występuje na największych wydarzeniach i konferencjach branży nieruchomości.
Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, projektuje umowy i inne dokumenty stosowane w obrocie nieruchomościami. Jest autorem własnego systemu umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i najmu.
Wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując na łamach branżowych czasopism – Estate czy Lighthouse.
Ma 20-letnie doświadczenie jako trener. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, współpracuje z Polską Federacją Rynku Nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat przeszkolił tysiące profesjonalistów rynku nieruchomości. Jest certyfikowanym trenerem mentalnym systemu Mental Power Jakuba Bączka.

 

Cena za udział w szkoleniu DO 30.06.2024:

 • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 490,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 690,00 zł brutto.

Cena za udział w szkoleniu OD 01.07.2024 DO 30.09.2024:

 • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 590,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 790,00 zł brutto.

Cena za udział w szkoleniu OD 01.10.2024 DO 16.10.2024:

 • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 690,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 890,00 zł brutto.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ!

W przypadku zgłoszenia minimum 5 osób na szkolenie – pod warunkiem wystawienia na wszystkich zgłoszonych uczestników jednej faktury – dodatkowy rabat w wysokości 10%.

Skontaktuj się z biurem SPPON: sppon@sppon.pl, 501 614 120