FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

Proszę uzupełnić formularz oraz załączyć potwierdzenie płatności.

KONTO BANKOWE: mBank 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497

Aktualnie zapisy prowadzimy na następujące wydarzenia

Termin kursu Temat Koszt udziału

11.062021 – 10.07.2021

POŚREDNIK W OBROCIE

NIERUCHOMOŚCIAMI

1800 zł brutto

(możliwość wpłaty w 2 ratach po 900,00 zł każda: I rata
płatna do 25.05.2021, II rata płatna do 07.06.2021)

Warunki rezygnacji – rezygnacja tylko w formie pisemnej:
– na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
– na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 20%
– na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wpłat!

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bądź zmiany jego terminu, w przypadku zbyt małej liczby uczestników.