nr licencji Pośrednika 5141
nr licencji Zarządcy 17944

tel.: +48 504 499 237