nr licencji: 2345

DART DG Staszak Kełpiński Spółka Jawna
ul. Jaśkowa Dolina 4/3
80-252 Gdańsk
tel.: 58 520 26 33, 58 345 39 00, 58 345 47 26
tel. kom. +48 501 012 986