nr licencji POŚREDNIKA 4029

Jacek Sojecki Nieruchomości Sojeccy
Ul. Płocka 5A
81-535 Gdynia

tel. 502 384 353

jacek.sojecki@gmail.com