nr licencji POŚREDNIKA 27810

Paulina Kałduńska
ul. Świętopełka 74
84-230 Rumia

tel. 692 422 563

polaa92@wp.pl