Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zaprasza na szkolenie STACJONARNE

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości – najnowszy stan prawny, uwzględniający nowelizację z 30 marca 2021 r.”

Termin: 14 października 2021 r. (czwartek), godz. 9.00-16.00

Miejsce: SPPON – Świętojańska 122/9, Gdynia

Czy wiesz, co to jest AML/CTF?
Czy Twoje biuro zwalcza pranie pieniędzy?
Czy wdrożyłeś już wymagane procedury i dokumentację? A może ze spokojem czekasz na kontrolę GIIF?
Czy 500 tys. zł to poważna kara dla pośrednika czy też taka kwota nie robi na Tobie żadnego wrażenia?
O tym wszystkim możesz usłyszeć na szkoleniu. Otrzymasz intensywne szkolenie, wzory dedykowanej dokumentacji oraz szczegółową instrukcję wdrożenia procedur.

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Dzięki szkoleniu zdobędziesz niezbędna wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze nieruchomości, wypełnisz obowiązek szkoleniowy (art. 52 ustawy AML/CTF) oraz uzyskasz kompletny zestaw dokumentacji do wdrożenia we własnej firmie, ze szczegółową instrukcją wdrożenia dla jednoosobowych działalności gospodarczych, dla spółek cywilnych i dla spółek handlowych.

Co otrzymasz?

 • intensywne szkolenie od godz. 9.00 do 16.00,
 • aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu,
 • pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz bieżącej analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.), instrukcje przeprowadzania szkoleń wewnętrznych, oświadczenia dla agentów,
 • pełną instrukcję wdrożenia dokumentacji,
 • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF,
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • sporządzić ocenę ryzyka (pierwsza do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata),
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta, beneficjenta rzeczywistego, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych,
 • prowadzić na bieżąco analizę transakcji i klientów.

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytania definicji”. Znaczną część szkolenia Prowadzący poświęca na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokazuje, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

Szczegółowy program szkolenia do pobrania

Szkolenie poprowadzi: Rafał Szczeponek
prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

Ceny za udział w szkoleniu:

Ceny do 27.09.2021 r.:

 • Członkowie SPPON – 490,00 zł brutto (398,38 zł netto),
 • Pozostałe osoby – 550,00 zł brutto (447,16 zł netto).

Ceny od 28.09.2021 r.:

 • Członkowie SPPON –550,00 zł brutto (447,16 zł netto),
 • Pozostałe osoby – 615,00 zł brutto (500,00 zł netto).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania

Skontaktuj się z biurem SPPON: sppon@sppon.pl, 501 614 120