Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

NAJEM NIERUCHOMOŚCI W POLSCE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Termin: 30 marca 2023 r. (czwartek), godz. 10.00-15.00

Miejsce: szkolenie stacjonarne – SPPON, ul. Świętojańska 122/9, Gdynia lub on-line

Program szkolenia:

 1. Pojęcie cudzoziemca.
  a. definicje cudzoziemca w polskim prawie;
  b. cudzoziemcy z UE;
  c. cudzoziemcy spoza UE;
  d. cudzoziemcy posiadający specjalny status w Polsce (Karta Polaka).
 2. Status prawny cudzoziemców w Polsce.
  a. Prawo pobytu (długość, pobyt czasowy, pobyt stały);
  b. Prawo do podjęcia pracy na terenie RP;
  c. Prawo do dokonywania czynności prawnych, w tym na rynku nieruchomości;
  d. Szczególny status prawny obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  e. Pojęcie uchodźcy;
  f. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.
 3. Umowa o pośrednictwo w wynajęciu lokalu przez cudzoziemca (pośrednik – cudzoziemiec).
  a. Forma umowy;
  b. Szczególne aspekty umowy z cudzoziemcem;
  c. Zabezpieczenie pośrednika przy podpisaniu umowy z cudzoziemcem.
 4. Umowa najmu lokalu z cudzoziemcem (właściciel – cudzoziemiec).
  a. Zawieranie umowy najmu z cudzoziemcem – szczególne aspekty;
  b. Najem instytucjonalny;
  c. Najem okazjonalny;
  d. Wypowiedzenie umowy najmu;
  e. Ograniczenia wypowiedzenia umowy najmu;
  f. Najem krótkoterminowy.
 5. Zagrożenia wynikające z zawarcia umowy najmu lokalu z cudzoziemcem.
  a. Utrudniona identyfikacja cudzoziemca;
  b. Bariera językowa;
  c. Nieznajomość polskiego prawa;
  d. Utrudniona weryfikacja zasobów finansowych cudzoziemca.
 6. Ochrona właścicieli nieruchomości w przypadku wynajęcia lokalu cudzoziemcowi.
  a. Dokładna weryfikacja dokumentów cudzoziemca;
  b. Umowa zabezpieczona przez notariusza;
  c. Dokładne tłumaczenie postanowień umowy;
  d. Zabezpieczenie finansowe.
 7. Ochrona cudzoziemca jako najemcy lokalu w Polsce.
  a. Zatrudnienie polskiego prawnika władającego językiem cudzoziemca – konsultacja i pomoc przy zawierania umowy oraz jej rozwiązywaniu;
  b. Przetłumaczenie umowy na język cudzoziemca;
  c. Weryfikacja stanu prawnego wynajmowanej nieruchomości.

Szkolenie poprowadzi: dr Michał Zbigniew Dankowski

doktor nauk prawnych. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych i Nauk Społecznych Akademii Jagiellońskiej w Toruniu oraz wykładowca w Akademii Nauk Stosowanych Ateneum w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i hiszpańskim, w tym 6 monografii książkowych, m.in. Podstawy systemu prawa hiszpańskiego w odniesieniu do prawa polskiego. Od kilkunastu lat właściciel kancelarii prawnej w Gdyni i Rumi, specjalizującej się w obsłudze podmiotów krajowych i zagranicznych (głównie z obszaru hiszpańskojęzycznego), przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości oraz prawa rodzinnego i prawa gospodarczego. Stały współpracownik SPPON w zakresie doradztwa prawnego.

 

 

Udział w szkoleniu – ceny obowiązujące do 27.03.2023:

 • Członkowie SPPON (wyłącznie) wersja ON-LINE – 160,00 zł brutto,
 • Członkowie SPPON (wyłącznie) wersja STACJONARNA – 190,00 zł brutto (w cenie śniadanie),
 • pozostałe osoby wersja ON-LINE – 330,00 zł brutto.
 • pozostałe osoby wersja STACJONARNA – 360,00 zł brutto (w cenie śniadanie).

Udział w szkoleniu – ceny obowiązujące od 28.03.2023 do 30.03.2023:

 • Członkowie SPPON (wyłącznie) wersja ON-LINE – 210,00 zł brutto,
 • Członkowie SPPON (wyłącznie) wersja STACJONARNA – 240,00 zł brutto (w cenie śniadanie),
 • pozostałe osoby wersja ON-LINE –380,00 zł brutto.
 • pozostałe osoby wersja STACJONARNA – 410,00 zł brutto (w cenie śniadanie).

ZAPISZ SIĘ – KLIKNIJ!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Skontaktuj się z biurem SPPON: sppon@sppon.pl, 501 614 120