Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zaprasza na szkolenie:

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej
w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

Termin: 21 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 10.00-14.00

Miejsce: SPPON, ul. Świętojańska 122/9, Gdynia

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników szkolenia, wykładowy i pozostałych osób, w tym organizatorów, w szkoleniu stacjonarnym mogą uczestniczyć tylko osoby zaszczepione dwoma dawkami przeciw Covid-19 lub ozdrowieńcy. Wymagane jest przedstawienie certyfikatu szczepienia lub zaświadczenia o przebyciu choroby.

Osoby niezaszczepione zapraszamy na wersję on-line.

Zmiany wprowadzane z początkiem 2022r. koncentrują się przede wszystkim na modyfikacjach w obszarze rozliczeń podatków dochodowych, zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak też przedsiębiorców. Zmianie ulegają nie tylko nominalne kwoty stawek podatku, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale również ustawodawca wprowadza dodatkowe ograniczenia w rozliczeniach przede wszystkim kosztów uzyskania przychodu po stronie podatników (np. ukryta dywidenda).

Szkolenie koncentruje się na najważniejszych zmianach, które bezpośrednio przekładać się będą na rozliczenie podatków dochodowych dla wszystkich grup podatników z początkiem 2022 roku, uwzględniając ich efektywny stopień opodatkowania i objęcia innymi składkami publicznoprawnymi. Spotkanie ma na celu pomóc określić kryteria, jakie należałoby mieć na uwadze przy decyzji o wyborze docelowej formy prowadzenia działalności.

Program szkolenia:

 1. Zakres zmian związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2022 roku
  • Wpływ składki zdrowotnej na formę prowadzenia działalności gospodarczej
  • Podatek dochodowy a ryczałt
  • Podatek PIT a podatek CIT – co jest korzystniejsze ?
 2. Jednoosobowa działalność, spółka cywilna, jawna i partnerska – kiedy warto w tej formie prowadzić działalność
  • Zasady opodatkowania (podatek PIT a ryczałt), w tym składka zdrowotna
  • Świadczenie usług przez podmioty rozliczające się podatkiem PIT na rzecz spółek objętych podatkiem CIT – problem m.in. ukrytej dywidendy
  • Ryzyko zmian w przyszłości podatników rozliczających się podatkiem PIT
 3. Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej i SKA obecnie oraz w 2022 roku
  • Opodatkowanie komplementariuszy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie momentu poboru podatku
  • Opodatkowanie komandytariuszy oraz akcjonariuszy
  • Składka zdrowotna w tych podmiotach
 4. Opodatkowanie spółek kapitałowych, w tym podatek zryczałtowany, tzw. CIT estoński
  • Efektywne opodatkowanie spółek kapitałowych
  • Składki zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym zasady rozliczeń PSA
  • Podatek zryczałtowany – CIT estoński
  • Opodatkowanie wynagrodzeń zarządu

Szkolenie poprowadzi: dr Krzysztof Biernacki
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Cena za udział w szkoleniu:

 • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 200,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 300,00 zł brutto.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Skontaktuj się z biurem SPPON: sppon@sppon.pl, 501 614 120