Zapraszamy na drugą edycję „English for Real Estate”

Kurs ma formę praktycznych warsztatów językowych i ma na celu nauczyć zastosowania branżowego języka angielskiego w codziennej pracy pośrednika nieruchomości.

Celem kursu jest przygotowanie pośredników w obrocie nieruchomościami oraz osób pracujących w branży nieruchomości do obsługi zagranicznych klientów w języku angielskim.
Kurs będzie prowadzony na poziomie średniozaawansowanym.
Podczas kursu uczestnicy wezmą udział w licznych symulacjach sytuacji branżowych np. rozmowach telefonicznych, prezentacjach nieruchomości oraz ćwiczeniach mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie fachowej obsługi klienta zagranicznego na rynku nieruchomości.

Kurs zawiera 6 spotkań po 90 minut + jedno spotkanie – test sprawdzający.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Do wyboru:

 • zajęcia stacjonarne – czwartki w godz. 17.00-18.30, siedziba SPPON – Gdynia ul. Świętojańska 122/9 (IV piętro)

Możliwa tylko jedna usprawiedliwiona nieobecność w trakcie całego kursu.

START kursu: II połowa maja 2022 r.

Podstawa programowa opiera się na poniższej tematyce branżowej:

 • prezentacja i opis różnych nieruchomości,
 • sporządzanie ofert sprzedaży lub najmu,
 • rodzaje podstawowych dokumentów prawnych,
 • fachowa obsługa klienta zagranicznego,
 • korespondencja mailowa dot. nieruchomości,
 • rozmowy telefoniczne,
 • spotkania, negocjacje.

Cena kursu dla Członków SPPON: 1.180,00 zł brutto za osobę

Cena kursu dla osób niezrzeszonych: 1.425,00 zł brutto za osobę

 • Warunek uruchomienia kursu: grupa minimum 3 osoby
 • W cenie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej lub papierowej
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu

Wykładowca:  Katarzyna Górska