Praktyczny kurs języka angielskiego dla branży nieruchomości

Business English for Real Estate

 

WAŻNE:

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników kursu, wykładowcy i pozostałych osób, w tym organizatorów, w zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zaszczepione dwoma dawkami przeciw Covid-19 lub ozdrowieńcy. Wymagane jest przedstawienie certyfikatu szczepienia lub zaświadczenia o przebyciu choroby.

Celem kursu jest przygotowanie pośredników w obrocie nieruchomościami oraz osób pracujących w branży nieruchomości do obsługi zagranicznych klientów w języku angielskim.
Kurs będzie prowadzony na poziomie średniozaawansowanym.
Podczas kursu uczestnicy wezmą udział w licznych symulacjach sytuacji branżowych np. rozmowach telefonicznych, prezentacjach nieruchomości oraz ćwiczeniach mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie fachowej obsługi klienta zagranicznego na rynku nieruchomości.

Kurs zawiera 12 spotkań po 90 minut + jedno spotkanie – test sprawdzający.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w poniedziałki w godz. 12.00 – 13.30 i w czwartki w godz. 9.00 – 10.30.

Miejsce: siedziba SPPON – Gdynia ul. Świętojańska 122/9 (IV piętro)

Harmonogram zajęć:

 1. 18 stycznia 2022 – test sprawdzający
 2. 24 stycznia 2022  (poniedziałek)
 3. 27 stycznia 2022 (czwartek)
 4. 31 stycznia 2022 (poniedziałek)
 5. 3 lutego 2022 (czwartek)
 6. 7 lutego 2022 (poniedziałek)
 7. 10 lutego 2022 (czwartek)
 8. 14 lutego 2022 (poniedziałek)
 9. 17 lutego 2022 (czwartek)
 10. 21 lutego 2022 (poniedziałek)
 11. 24 lutego 2022 (czwartek)
 12. 28 lutego 2022 (poniedziałek)
 13. 3 marca 2022 (czwartek)

Podstawa programowa opiera się na poniższej tematyce branżowej:

 • prezentacja i opis różnych nieruchomości,
 • sporządzanie ofert sprzedaży lub najmu,
 • rodzaje podstawowych dokumentów prawnych,
 • fachowa obsługa klienta zagranicznego,
 • korespondencja mailowa dot. nieruchomości,
 • rozmowy telefoniczne,
 • spotkania, negocjacje.

Cena kursu dla Członków SPPON: 1.180,00 zł brutto za osobę
Możliwość zapłaty w dwóch 2 ratach: I rata – 600,00 zł (płatna do 12.01.2022), II rata – 580,00 zł (płatna do 21.01.2022)

Cena kursu dla osób niezrzeszonych: 1.425,00 zł brutto za osobę
Możliwość zapłaty w dwóch 2 ratach: I rata – 750,00 zł (płatna do 12.01.2022), II rata – 675,00 zł (płatna do 21.01.2022)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 • Warunek uruchomienia kursu: grupa minimum 4 osoby
 • W cenie materiały szkoleniowe w wersje elektronicznej lub papierowej
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu

Wykładowca:  Katarzyna Górska