KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

NIEZBĘDNA WIEDZA O WYKONYWANIA ZAWODU potwierdzona europejskim certyfikatem

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze zarządcy  nieruchomości. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie stacjonarnym lub zdalnym (do wyboru) w piątki popołudniami i soboty, egzaminy organizowane wyłącznie w trybie stacjonarnym ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać rynkiem nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 1. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości.
 2. Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
 • pozyskiwanie klientów na rynku,
 • zawieranie umów z klientami,
 • czynności prawne i administracyjne,
 • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi,
 • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi,
 • zarządzanie firmą.

Kurs realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Zarządcy Nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji „Zarządcy Nieruchomości PFRN” – po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminów, szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 7 października 2022 r.

Miejsce odbywania się zajęć: do wyboru wersja stacjonarna: Gdynia, ul. Świętojańska 122/9 lub on-line.

Harmonogram zajęć do pobrania

Uczestnictwo w zajęciach/egzamin:

 • w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line tylko w uzasadnionych przypadkach (max. w 4 zajęciach, pozostała obecność – stacjonarnie),
 • w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach w formie on-line brak możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych,
 • egzaminy –  tylko w trybie stacjonarnym.

Obecność na zajęciach: obowiązkowa obecność na minimum 6 zajęciach (z 10).
W przypadku braku wymaganej obecności: uzyskanie licencji tylko po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego oraz dodatkowego egzaminu ustnego, koszt dodatkowego egzaminu ustnego – 400,00 zł brutto.

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin pisemny kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):
1.990,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).

Możliwość płatności w 2 ratach: I rata płatna w wysokości 1000,00 zł brutto do 16.09.2022, II rata w wysokości 990,00 zł brutto płatna do 30.09.2022.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o:

 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie potwierdzenia wpłaty I raty za kurs.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu lub terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl