KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

NIEZBĘDNA WIEDZA O WYKONYWANIA ZAWODU
potwierdzona certyfikatem – licencją zawodową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze zarządcy  nieruchomości. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie stacjonarnym lub zdalnym (do wyboru) w piątki popołudniami i soboty, egzaminy organizowane wyłącznie w trybie stacjonarnym ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać rynkiem nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 1. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości.
 2. Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
 • pozyskiwanie klientów na rynku,
 • zawieranie umów z klientami,
 • czynności prawne i administracyjne,
 • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi,
 • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi,
 • zarządzanie firmą.

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Zarządcy Nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji „Zarządcy Nieruchomości PFRN” – po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 30 czerwca 2023 r.

Miejsce odbywania się zajęć: do wyboru wersja stacjonarna: Gdynia, ul. Świętojańska 122/9 lub on-line.

Uczestnictwo w zajęciach/egzamin:

 • w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line tylko w uzasadnionych przypadkach (max. w 4 zajęciach, pozostała obecność – stacjonarnie),
 • w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach w formie on-line brak możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych,
 • egzamin –  tylko w trybie stacjonarnym.

Obecność na zajęciach: obowiązkowa obecność na minimum 6 zajęciach (z 10).
W przypadku braku wymaganej obecności: uzyskanie licencji tylko po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego oraz dodatkowego egzaminu ustnego, koszt dodatkowego egzaminu ustnego – 500,00 zł brutto.

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin pisemny kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):
2.300,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).

Możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 1.200,00 zł brutto płatna najpóźniej do 16.06.2023 r., II rata w wysokości 1.100,00 zł brutto płatna najpóźniej do 28.06.2023 r.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o:

 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie potwierdzenia wpłaty I raty lub całości ceny za kurs w podanym wyżej terminie.
 1. Harmonogram zajęć DO POBRANIA

 2. Formularz zgłoszeniowy DO POBRANIA

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl