KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

NIEZBĘDNA WIEDZA O WYKONYWANIA ZAWODU potwierdzona europejskim certyfikatem

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze zarządcy  nieruchomości. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów do wyboru w trybie stacjonarnym lub zdalnym w piątki popołudniami i soboty, egzaminy organizowane są ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach w trybie stacjonarnym.

Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać rynkiem nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  1. Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości.
  2. Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
  • pozyskiwanie klientów na rynku,
  • zawieranie umów z klientami,
  • czynności prawne i administracyjne,
  • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi,
  • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi,
  • zarządzanie firmą.

Kurs realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zarządcy nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji  „Zarządcy Nieruchomości PFRN” – po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminów, szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 15 października 2021 r.

Harmonogram Zajęć – kliknij

Miejsce odbywania się zajęć: tryb stacjonarny: Gdynia ul. Świętojańska 122/9 lub tryb on-line (w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach w formie on-line nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, egzaminy –  tylko w trybie stacjonarnym).

Obecność na zajęciach: obowiązkowa obecność na minimum 6 zajęciach (z 10).
W przypadku braku wymaganej obecności: uzyskanie licencji tylko po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego oraz dodatkowego egzaminu ustnego, koszt dodatkowego egzaminu ustnego – 350,00 zł brutto.

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin pisemny kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):

  • 1.800,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT), możliwość wpłaty w 2 ratach po 900,00 zł każda, I rata płatna do dnia 30.09.2021, II rata płatna do dnia 12.10.2021.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić i wysłać mailem do biura SPPON formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 
501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl