KURS: POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie stacjonarnym lub zdalnym (do wyboru) w piątki popołudniami i soboty, egzaminy organizowane wyłącznie w trybie stacjonarnym ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach.

Po naszym kursie uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu,
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu,
  • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%) – łącznie 60 godzin edukacyjnych,
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego,
  • po odbyciu kursu istnieje możliwość podjęcia pracy w biurach nieruchomości pośredników zrzeszonych w SPPON.

Kurs realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” – po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminów, szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 3 lutego 2023 r.

Miejsce odbywania się zajęć: do wyboru wersja stacjonarna: Gdynia, ul. Świętojańska 122/9 lub on-line.

Uczestnictwo w zajęciach/egzamin:

  • w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line tylko w uzasadnionych przypadkach (max. w 4 zajęciach, pozostała obecność – stacjonarnie),
  • w przypadku wyboru uczestnictwa w zajęciach w formie on-line brak możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych,
  • egzaminy –  tylko w trybie stacjonarnym.

Obecność na zajęciach: obowiązkowa obecność na minimum 6 zajęciach (z 10).
W przypadku braku wymaganej obecności: uzyskanie licencji tylko po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego oraz dodatkowego egzaminu ustnego, koszt dodatkowego egzaminu ustnego – 400,00 zł brutto.

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin pisemny kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):
2.300,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).

Możliwość płatności w dwóch ratach: I rata w wysokości 1200,00 zł brutto – wymagane przesłanie potwierdzenia wpłaty wraz z formularzem zgłoszeniowym, II rata w wysokości 1100,00 zł brutto płatna do dnia 01.02.2023 r.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o:

  • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
  • przesłanie potwierdzenia wpłaty I raty lub całej kwoty za kurs.

1. Harmonogram zajęć do pobrania

2. Formularz zgłoszeniowy do pobrania

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl