KURS: POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem

KURS W SOPOCIE ODWOŁANY!


Zapraszamy na zajecia organizowane w Gdyni
Tutaj informacje:
KLIKNIJ

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie stacjonarnym w piątki popołudniami i soboty, egzamin organizowany ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach.

Po naszym kursie uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu,
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu,
  • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%) – łącznie 60 godzin edukacyjnych,
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego,
  • po odbyciu kursu istnieje możliwość podjęcia pracy w biurach nieruchomości pośredników zrzeszonych w SPPON.

Kurs realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” – po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminów, szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 17 listopada 2023 r.

Miejsce odbywania się zajęć: Sopot, II LO, al. Niepodległości 751

Uczestnictwo w zajęciach/egzamin:

  •  uczestnictwo tylko i wyłącznie w zajęciach stacjonarnych
  • brak możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line – brak możliwości technicznych,
  • egzamin –  w trybie stacjonarnym.

Obecność na zajęciach: obowiązkowa obecność na minimum 6 zajęciach (z 10).
W przypadku braku wymaganej obecności: uzyskanie licencji tylko po pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego oraz dodatkowego egzaminu ustnego, koszt dodatkowego egzaminu ustnego – 500,00 zł brutto.

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin pisemny kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):
2.300,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).

Konto: mBank 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o:

  • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
  • przesłanie potwierdzenia wpłaty całości kwoty za kurs.

Harmonogram zajęć – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy POŚREDNIK – do pobrania

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu/odwołania kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl