DODATKOWY TERMIN EGZAMINU NA
POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI/
ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI

13 września 2023 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce: ul. Świętojańska 122/9, 81-388 Gdynia (IV piętro)

Na podejście do egzaminu jest rok od momentu zakończenia zajęć na kursie.
Pierwsze podejście do egzaminu w ciągu roku od zakończenia zajęć jest bezpłatne.
W przypadku nie przystąpienia do egzaminu w ciągu roku od zakończenia zajęć, trzeba ponownie opłacić i uczestniczyć w całym kursie.

Wymagane potwierdzenie obecności na egzaminie.

  1. Czas trwania: 60 minut
  2. Egzamin: w formie pisemnej – 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt) + 3 pytania opisowe (za każdą odpowiedź maksymalnie 3 punkty), suma punktów – 59, pozytywny wynik egzaminu – minimum 40 punktów
  3. Prosimy o dezynfekcję rąk przed wejściem na salę
  4. Egzamin piszecie Państwo samodzielnie – zakaz używania telefonów komórkowych na egzaminie, zakaz korzystania z jakichkolwiek materiałów dodatkowych i pomocy innych osób, naruszenie tych zasad może skutkować decyzją Komisji Egzaminacyjnej o przerwaniu pisania egzaminu przez daną osobę i brakiem uzyskania zaliczenia egzaminu
  5. Wyniki egzaminu – w ciągu 15 minut po jego zakończeniu – przekazane na miejscu, mailowo lub telefonicznie
  6. Nadanie licencji – maksymalnie w ciągu 2 tygodni po egzaminie – otrzymacie Państwo maila z PFRN o możliwości zarejestrowania się w rejestrze PFRN i pobraniu licencji

Koszt egzaminu poprawkowego – 500,00 zł brutto.
Wymagane przesłanie potwierdzenia wpłaty najpóźniej do 12.09.2023 do godz. 12.00.