Członkiem SPPON może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, trudniąca się zawodowo działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem oraz spełniająca warunki nałożone przez Statut SPPON.

Osoba pragnąca wstąpić w poczet członków Stowarzyszenia proszona jest o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i złożenie jej wraz z załącznikami w biurze SPPON lub przesłanie skanów na adres: sppon@sppon.pl.
Składki członkowskie wynoszą 60 zł miesięcznie.
Opłata wpisowa:
  • 0 zł – osoby, które ukończyły kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” lub ”Zarządca Nieruchomości” organizowane przez SPPON i uzyskały licencję Pośrednika/Zarządcy PFRN
  • 240 zł – osoby posiadające licencję zawodową Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości lub Rzeczoznawcy Majątkowego, nadaną na podstawie poprzednich przepisów prawnych oraz osoby, które uzyskały licencję Pośrednika/Zarządcy Nieruchomości PFRN
  • 480 zł – osoby, które nie posiadają licencji zawodowej

Osoby nie posiadające licencji Pośrednika przyjmowane są na okres jednego roku jako członkowie kandydaci, zgodnie ze Statutem SPPON.

Korzyści wynikające z przynależności do Stowarzyszenia to przede wszystkim:

Wypowiedzenia członkostwa można dokonać w dowolnym momencie ze skutkiem skreślenia z listy członków na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie wpłynęło do biura SPPON.

27 letnie doświadczenie na rynku,
Ponad 160 zrzeszonych pośredników!
Serdecznie zapraszamy do współpracy!