nr licencji POŚREDNIKA 23238
nr licencji ZARZĄDCY 28009

tel.: +48 502 652 320