Paluchowski Skupny REAL ESTATE Sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 15/9
80-420 Gdańsk
tel.: +48 792 317 706