nr licencji POŚREDNIKA 26065
nr licencji ZARZĄDCY 14902

N Nieruchomości
Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Gabriela Niedzielska
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8/5
87-800 Włocławek
tel.: +48 544 112 840