SZKOLENIE: NAJEM W PRAKTYCE - 23 stycznia 2018 roku

 Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

Najem w praktyce

Termin: 23 stycznia 2018r., godz. 9.00-16.00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/ 98, Budynek nr II, SALA KORALOWA

  1. Usystematyzowanie wiedzy na temat najmu.
  2. Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł najmu i nauka swobodnego poruszania się po nich.
  3. Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem i poglądami nauki prawa.
  4. Nauka, jak w praktyczny sposób korzystać z przepisów, jak je czytać i interpretować.
  5. Rozwianie szeregu mitów dotyczących najmu.
  6. Omówienie projektowanych zmian w zakresie stosunku najmu.

Szegółowy program - do pobrania

Szkolenie poprowadzi: 
PIOTR DOBROWOLSKI – od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.

Cena za udział w szkoleniu:

  • Członkowie niezalegający ze składkami i ich pracownicy/współpracownicy – 130,00 zł brutto,
  • Członkowie zalegający ze składkami i ich pracownicy/współpracownicy – 180,00 zł brutto
  • pozostałe osoby – 240,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook