SZKOLENIE 24.04.2018: Prawidłowa treść umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności

 Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

Prawidłowa treść umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności

 

Termin: 24 kwietnia 2018r., godz. 9.00-16.00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/ 98

Umowa pośrednictwa jest podstawą otrzymania wynagrodzenia przez pośrednika. Jak sporządzić prawidłową umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności? Co zrobić aby nie popełniać błędów? Jakie działania należy podjąć, aby "utrzymać" ważność umowy pośrednictwa. Z jakim konsekwencjami możemy się spotkać jeśli popełnimy błędy? Co zrobić, aby przez nieuwagę nie stracić wynagrodzenia? Jakie przepisy zastosować do klauzuli wyłączności? Jak ją skonstruować, aby uniknąć zarzutu "abuzywności"?

Program szkolenia:

 • Wyłączność - podstawy prawne
 • Klauzula wyłączności w oparciu o art. 550 k.c.
 • Wyłączność przed 1 stycznia 2014 r.
 • Klauzula wyłączności po 1 stycznia 2014 r.
 • Klauzula wyłączności po 1 września 2017 r.
 • Kształtowanie klauzuli wyłączności
 • Odszkodowanie i jego granice
 • Pojęcie kary umownej, jej wysokość i miarkowanie.
 • Kara umowa w umowie zawartej z konsumentem.
 • Kara umowa w umowie zawartej z przedsiębiorcą.
 • Klauzula wyłączności w orzecznictwie sądowym.
 • Klauzula wyłączności w podglądach UOKiK

Cel szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat umowy z klauzulą wyłączności.
 • Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł dotyczących klauzuli wyłączności
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem.

Szkolenie poprowadzi: 
PIOTR DOBROWOLSKI – od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.

Cena za udział w szkoleniu:

 Członkowie i ich pracownicy/współpracownicy:
- 125,00 zł brutto

Uczestnicy kursów POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI i ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI:
- 150,00 zł brutto

Pozostałe osoby:
- 200,00 zł brutto
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook