Szkolenie: 16.05.2018 - RODO, czyli strach ma wielkie oczy... ;)

  Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

RODO, czyli strach ma wielkie oczy... ;)

Termin: 16 maja 2018r., godz. 10.00-16.00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/ 98

 
Czy strach przed RODO ma wielkie oczy? Kto powinien się obawiać RODO i kar związanych z niedopełnieniem obowiązków? Proponowane szkolenie przedstawi zainteresowanym praktyczne aspekty wypełnienia obowiązków wynikających z unijnej dyrektywy "RODO"....
 
Program szkolenia:
 • Czym jest RODO? RODO a ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe, przetwarzanie, zakres przetwarzania, zgoda na przetwarzanie, obowiązek informacyjny, dane szczególnie chronione – co zmienia RODO?
 • Profilowanie, odwołanie zgody na przetwarzanie danych.
 • Jak długo mogę przechowywać dane osobowe?
 • Jak zabezpieczać dane osobowe?
 • Czy aktualna dokumentacja ochrony danych osobowych straci ważność?
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Na czym polega privacy by design
 • Domyślna ochrona danych
 • Inspektor Ochrony Danych – kto i kiedy musi go powołać?
 • Co to jest ocena skutków dla ochrony danych osobowych i kiedy należy ją przeprowadzić?
 • Czym są uprzednie konsultacje z organem nadzorczym?
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych
 • Kiedy i z kim należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?
 • Co to jest prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych?
 • Identyfikacja procesów i opracowanie procedur.
 • Incydenty bezpieczeństwa.
 • Odpowiedzialność za naruszenia – administracyjnoprawna i cywilnoprawna.
 • Które czynności muszą wykonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Praktyczne przykłady nowych dokumentów.
 • Bać się.. czy się nie bać...?
Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek i porad dotyczących wdrożenia RODO.
 

Szkolenie poprowadzi: 

PIOTR DOBROWOLSKI – od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.

Cena za udział w szkoleniu:

 Członkowie i ich pracownicy/współpracownicy:
- 170,00 zł brutto

Uczestnicy kursów POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI i ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI:
- 190,00 zł brutto

Pozostałe osoby:
- 220,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook